O Aplikaciji

 

 

Aplikacija Delivery-spot povezuje korisnike koji žele nešto da pošalju sa korisnicima koji već putuju na tu destinaciju. Na taj način je slanje pošiljki mnogo brže i jeftinije. Tako dajemo i naš doprinos čuvanju životne sredine jer nema suvišne potrošnje goriva.

 

 

Kako funkcioniše aplikacija ?

Usluga je zamišljena da korisnik koji prenosi paket ne menja svoju rutu i da se primopredaja obavlja na zgodnim mestima za oba korisnika, koje dogovaraju putem aplikacije (npr. benzinske stanice, stajališta/odmarališta, hoteli/moteli…).
Naravno, postoji mogućnost odlaska i na adrese ukoliko korisnik koji prenosi pakete to prihvati.
Korisnik koji putuje negde, oglašava svoju rutu sa mogućim stanicama primopredaje. Kada pošiljalac objavi mesto slanja i predaje paketa, aplikacija automatski uporedjuje te dve informacije i povezuje oba korisnika. Lako i jednostavno.